Mẫu biểu báo cáo

CÔNG CỤ THEO DÕI CHƯƠNG TRÌNH 135

      Căn cứ vào Quyết định số 04/2008/QĐ-UBDT ngày 08/8/2008 của Uỷ ban Dân tộc Ban hành Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo Chương trình 135 giai đoạn II. Bao gồm các phần mềm sau:

1/ Phần mềm báo cáo dành cho cấp xã:
- Tải phần mềm báo cáo dành cho cấp xã về máy của mình tại đây.
- Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm báo cáo dành cho cấp xã tại đây.

2/ Phần mềm báo cáo dành cho cấp huyện:
- Tải phần mềm báo cáo dành cho cấp huyện về máy của mình tại đây.
- Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm báo cáo dành cho cấp huyện tại đây.

3/ Phần mềm báo cáo dành cho cấp tỉnh:
- Tải phần mềm báo cáo dành cho cấp tỉnh về máy của mình tại đây.
- Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm báo cáo dành cho cấp tỉnh tại đây.

Hướng dẫn cài đặt:
Bước 1: Tải phần mềm và tài liệu hướng dẫn sử dụng tương ứng với cấp quản lý - thực hiện Chương trình 135 của mình.
Bước 2: Giải nén phần mềm vào ổ đĩa quy định (Ví dụ C:\CT135).
Bước 3: Sử dụng phần mềm theo tài liệu hướng dẫn.

Mọi thắc mắc về cài đặt và sử dụng phần mềm xin vui lòng liên hệ:
Văn phòng điều phối Chương trình 135 giai đoạn II
Địa chỉ: 80 Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
Điện thoại:
04- 3843 8713 / 3733 6853
Fax: 04 - 733 6853
Email: vanphongdieuphoi135@cema.gov.vn

 

  • adv
  • adv