Các tin khác

Quyết định bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã hoàn thành mục tiêu, ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II.

Ngày 28/07/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1105/QĐ-TTg về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã hoàn thành mục tiêu, ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh sách 3 xã của tỉnh Cao Bằng và Bình Định hoàn thành mục tiêu, ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II từ năm 2009 đó là các xã: Lê Trung (huyện Hòa An), xã Quang Hán (huyện Trà Lĩnh), tỉnh Cao Bằng và xã Vĩnh Hiệp (huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định).

Kinh phí đã bố trí trong dự toán ngân sách địa phương năm 2009 của 2 tỉnh Cao Bằng và Bình Định không bị giảm trừ mà được tiếp tục sử dụng để thực hiện các dự án của các xã trong diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II.

Hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định 170/2005/QĐ-TTg ngày 8/7/2005, người thuộc hộ nghèo, học sinh, cán bộ, công chức, sĩ quan quân đội, công an đang công tác tại 3 xã trên được thụ hưởng chính sách như đối với các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II đến hết 2010. Những thôn, bản đặc biệt khó khăn của các xã đã hoàn thành mục tiêu được xét đưa vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II từ năm 2009.

Bổ sung 12 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc 7 tỉnh vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II để thực hiện các nhiệm vụ của chương trình từ kế hoạch năm 2009 do ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư gồm: Tỉnh Sơn La: xã Hua Nhàn, xã Háng Đồng (huyện Bắc Yên); tỉnh Lai Châu: xã Nậm Manh (huyện Mường Tè), xã Giang Ma (huyện Tam Đường); tỉnh Quảng Ngãi: xã Trà Nham (huyện Tây Trà); tỉnh Đắk Nông: xã Thuận Hà (huyện Đắk Song); tỉnh Đắk Lắk: xã Ea Sar (huyện Ea Kar), xã Cư San (huyện M'Dắk), xã Ea Sin (huyện Krông Búk), xã Ea Bung (huyện Ea Súp); tỉnh Nghệ An: xã Nga My (huyện Tương Dương); tỉnh Yên Bái: xã Nghĩa Lợi (huyện Nghĩa Lộ).

Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cho xã thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II theo đúng quy định hiện hành.

[C.V.T]

In ấn  Quay lại
Các tin khác:
  • Bảo Lạc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản - (14/11)
  • Quảng Ngãi: 438 học sinh nghèo hiếu học nhận học bổng từ Quỹ vì người nghèo - (13/11)
  • Xã Triệu Thuận: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới - (13/11)
  • Mai Sơn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở cho các bản đặc biệt khó khăn - (13/11)
  • Năm 2012 giảm thêm được 10 xã nghèo - (08/11)
  • Trao đổi kinh nghiệm triển khai chương trình 135 - (08/11)
  • Sử dụng, quản lý hiệu quả nguồn vốn Chính phủ - (08/11)
  • Pác Nặm huy động nhiều nguồn lực để xóa đói, giảm nghèo - (08/11)