Phát triển rừng gắn với xóa đói giảm nghèo
Bát Xát triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo
Họp Ban Giám sát điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số
Tăng cường công tác truyền thông về hoạt động Chương trình 135
Khôi phục, phát triển cây trồng hàng hóa bản địa
Quy định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo để phát triển sản xuất, kinh doanh
Xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương chuyển đổi có hiệu quả cây công nghiệp trên đất dốc, đất thiếu nước
Huyện Mường Lát với công tác giảm nghèo
Mậu Lâm – Tăng cường sự tham gia của người dân trong thực hiện Chương trình 135
Ủy ban Dân tộc tổ chức Tập huấn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Họp Ban Giám sát điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số
Chiều ngày 30/7/2015, tại trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ban Giám sát điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) đã tổ chức cuộc họp phân công các đoàn kiểm tra, thông qua chương trình kiểm tra cụ thể việc điều tra, thu thập thông tin tại các địa phương. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng chủ trì cuộc họp. Dự họp có các thành viên Ban Giám sát là Lãnh đạo và chuyên viên một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT và Tổng cục Thống kê.

Bát Xát triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo
Trong 6 tháng đầu năm 2015, công tác dân tộc, chính sách dân tộc được huyện Bát Xát triển khai thực hiện kịp thời, các chính sách hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc miền núi đã đem lại hiệu quả thiết thực cho cuộc sống của người dân, đặc biệt là hiệu quả từ Chương trình 135.

Phát triển rừng gắn với xóa đói giảm nghèo
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách bảo vệ phát triển rừng và các chính sách đặc thù hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi như: Chính sách trồng mới 5 triệu ha rừng; Chương trình 135; Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững (Chương trình 30a); các chính sách đặc thù khác như giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cộng đồng buôn làng là dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Nguyên.

Xác định vùng ĐBKK sau khi điều chỉnh địa giới hành chính
Ông Phạm Công Lâm (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về việc xác định vùng đặc biệt khó khăn hưởng chế độ ưu đãi theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP sau khi có sự điều chỉnh địa giới hành chính. Ông Lâm hiện công tác tại trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, thị trấn Bảy Ngàn (xã Tân Hòa cũ) thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ông đã tham khảo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/1/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II thì thấy xã Tân Hòa cũ có 3 ấp trong danh sách ấp đặc biệt khó khăn là ấp Thị Tứ, ấp 4A, ấp 4B.Về việc Triển khai thử nghiệm phần mềm báo cáo số liệu trực tuyến. Xem tại đây