Khôi phục, phát triển cây trồng hàng hóa bản địa
Xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương chuyển đổi có hiệu quả cây công nghiệp trên đất dốc, đất thiếu nước
Gia Lai có 3 xã và 14 thôn làng hoàn thành đầu tư theo Chương trình 135
Huyện Mường Lát với công tác giảm nghèo
Mậu Lâm – Tăng cường sự tham gia của người dân trong thực hiện Chương trình 135
Mường Tè đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản
Nghĩa Đàn tập huấn kỹ thuật nuôi bò lai sind cho các hộ nghèo
Tạo động lực để giảm nghèo bền vững
Công tác chuẩn bị cho điều tra thu thập thông tin về thực trang kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015
Một số vấn đề cần lưu ý trong điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số

Công tác chuẩn bị cho điều tra thu thập thông tin về thực trang kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015
Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) và trên cơ sở phối hợp với Ủy ban Dân tộc, ngày 29 tháng 05 năm 2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 407/QĐ-TCTK về việc tiến hành Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2015 (gọi tắt là Điều tra 53 DTTS).

Khôi phục, phát triển cây trồng hàng hóa bản địa
Bên cạnh việc đưa giống cây mới cho năng suất chất lượng cao vào trồng tập trung như: Chuối, dứa, chè, quýt, ngô, các huyện nghèo ở Lào Cai còn đang khôi phục lại giống cây bản địa có giá trị kinh tế cao và cây lê đang là hy vọng thoát nghèo cho nhiều hộ đồng bào.

Xác định vùng ĐBKK sau khi điều chỉnh địa giới hành chính
Ông Phạm Công Lâm (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về việc xác định vùng đặc biệt khó khăn hưởng chế độ ưu đãi theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP sau khi có sự điều chỉnh địa giới hành chính. Ông Lâm hiện công tác tại trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, thị trấn Bảy Ngàn (xã Tân Hòa cũ) thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ông đã tham khảo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/1/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II thì thấy xã Tân Hòa cũ có 3 ấp trong danh sách ấp đặc biệt khó khăn là ấp Thị Tứ, ấp 4A, ấp 4B.Về việc Triển khai thử nghiệm phần mềm báo cáo số liệu trực tuyến. Xem tại đây