Xây dựng Chương trình mục tiêu đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS giai đoạn 2016 - 2020
Giúp người nghèo tìm sinh kế thoát nghèo
Ka Nhẻo vượt khó làm giàu
Xóa đói giảm nghèo bền vững ở Triệu Phong
Ban Dân tộc - HĐND tỉnh Trà Vinh giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quyết định 29 và Chương trình 135 tại địa bàn tỉnh
Hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào các dân tộc
Lai Châu thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc
Nguồn vốn cho chính sách dân tộc chưa bảo đảm nhu cầu
Người tỷ phú Sán Dìu trồng rừng ở Tràng Lương
Đảng viên, công chức Chi bộ Vụ Tuyên Truyền và Văn phòng 135 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng Chương trình mục tiêu đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS giai đoạn 2016 - 2020
Ngày 25/5, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo tham vấn “Chương trình mục tiêu đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020”. Thừa ủy quyền Lãnh đạo UBDT, đồng chí Nguyễn Sỹ Tá, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc chủ trì Hội thảo.

Giúp người nghèo tìm sinh kế thoát nghèo
Sau nhiều năm dài triển khai thực hiện chương trình, dự án giảm nghèo tại Quảng Ngãi đã xuất hiện nhiều mô hình giảm nghèo hiệu quả. Đó là những mô hình phù hợp với đặc thù vùng miền núi hiện nay, mở ra sinh kế vươn lên cho người nghèo.

Ka Nhẻo vượt khó làm giàu
Với chị em phụ nữ nói riêng và người dân của xã Tà Hine (Đức Trọng) nói chung, chị Ka Nhẻo là một tấm gương sáng để mọi người noi theo. Bởi, chị không chỉ vượt khó, vươn lên làm giàu cho bản thân mà còn giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn trong thôn, xã.

Nghệ An mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn chính sách dân tộc cho cán bộ xã, thôn bản thuộc CT135
Để tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ xã, thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn, năm 2014, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số thuộc Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho hơn 1000 cán bộ là Chủ tịch, Trưởng thôn, bản ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.Về việc Triển khai thử nghiệm phần mềm báo cáo số liệu trực tuyến. Xem tại đây