Giám sát việc thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tại huyện Ngân Sơn
Quảng Bình: Có 94 công trình 135 được đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2015
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử làm việc với Nhóm công tác giảm nghèo dân tộc thiểu số
Giám sát thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tại huyện Bạch Thông
Kim Bôi rà soát xã, thôn hoàn thành chương trình 135 năm 2015
Nông thôn Sóc Trăng đổi mới từ Chương trình 135
Những bước phát triển toàn diện
Tiêu chí rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015
Xây dựng nông thôn mới: Nghiêm cấm huy động dân nghèo đóng góp
Tập trung nguồn lực cho chính sách dân tộc

Giám sát việc thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tại huyện Ngân Sơn
Chiều 03/.7, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Dương Quý Vượng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Ngân Sơn về việc thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135, năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015.

Quảng Bình: Có 94 công trình 135 được đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2015
Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình, trong 6 tháng đầu năm 2015 thực hiện Chương trình 135, đối với dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, đã có 94 công trình được đầu tư với tổng kinh phí được giao là 48,6 tỷ đồng.

Nghệ An mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn chính sách dân tộc cho cán bộ xã, thôn bản thuộc CT135
Để tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ xã, thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn, năm 2014, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số thuộc Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho hơn 1000 cán bộ là Chủ tịch, Trưởng thôn, bản ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.Về việc Triển khai thử nghiệm phần mềm báo cáo số liệu trực tuyến. Xem tại đây