Đồng bào Khmer chung tay đổi thay phum, sóc
Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bảo Lâm
Lai Châu: Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
Diện mạo mới ở Phú Cường
Nghị quyết 'Ba nhiều' giúp Phúc Sen thay da, đổi thịt
Diễn đàn Thường niên về phát triển dân tộc thiểu số
Ở bản triệu phú người Mông
Đổi thay ở buôn nghèo Ea Na
Sử dụng hiệu quả vốn hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Văn phòng ĐP CT135 và Trung tâm Thông tin đánh giá công tác phối hợp 2014, triển khai nhiệm vụ 2015

Diễn đàn Thường niên về phát triển dân tộc thiểu số
Sáng ngày 29/01/2015, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Tổ chức Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) đã tổ chức Diễn đàn Thường niên về phát triển dân tộc thiểu số (DTTS), mục tiêu phát triển DTTS trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020. Đồng chủ trì Diễn đàn có các đồng chí: Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; Danh Út, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Thường trú Liên Hợp quốc tại Việt Nam.

Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bảo Lâm
Bảo Lâm là địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, với 7.888 hộ/33.817 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ gần 30% dân số của toàn huyện. Trong những năm chiến tranh, nhiều vùng đồng bào DTTS của huyện Bảo Lâm là vùng căn cứ cách mạng và đồng bào DTTS nơi đây đã có công giúp đỡ, chở che cán bộ, góp phần làm nên chiến thắng mùa xuân 1975, thống nhất đất nước. Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2014, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, huyện Bảo Lâm đã chú trọng đầu tư phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS của huyện và đã mang lại những kết quả đáng khích lệ.

Đồng bào Khmer chung tay đổi thay phum, sóc
Theo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, sau hơn 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đã thực sự đổi thay và mang một diện mạo mới. Trong sự thành công ấy, có phần đóng góp không nhỏ của đồng bào dân tộc Khmer.

Nghệ An mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn chính sách dân tộc cho cán bộ xã, thôn bản thuộc CT135
Để tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ xã, thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn, năm 2014, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số thuộc Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho hơn 1000 cán bộ là Chủ tịch, Trưởng thôn, bản ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.

V/v giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII(tỉnh Bắc Giang)
Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 215/BDN ngày 26/6/2014 của Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bắc Giang tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII: " Đề nghị nghiên cứu, sớm trình Quốc hội ban hành Luật Dân tộc để thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện cho 54 dân tộc anh em chung sống bình đẳng, tôn trọng và cùng phát triển ". Sau khi nghiên cứu, Uỷ ban Dân tộc có ý kiến như sau: