Hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào các dân tộc
Lai Châu thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc
Nguồn vốn cho chính sách dân tộc chưa bảo đảm nhu cầu
Người tỷ phú Sán Dìu trồng rừng ở Tràng Lương
Bài học xóa thôn nghèo ở Tà Năng
Đảng viên, công chức Chi bộ Vụ Tuyên Truyền và Văn phòng 135 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đổi thay ở vùng đồng bào Cơ Ho dưới chân núi Langbiang
Đưa Nậm Củm thoát nghèo
Mạnh dạn đầu tư làm giàu
Huyện Ngọc Lặc quan tâm chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Đảng viên, công chức Chi bộ Vụ Tuyên Truyền và Văn phòng 135 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Nhân Kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, sáng ngày 20/5, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), liên Chi bộ Vụ Tuyên truyền và Văn phòng 135 đã tổ chức Tọa đàm “Suy nghĩ của đảng viên, công chức về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước”.

Hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào các dân tộc
Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và UBND tỉnh Bình Phước, các chính sách dân tộc hỗ trợ đất sản xuất, đất ở theo Chương trình 134, 1592, 33, 755 giúp tình hình kinh tế - xã hội của đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã có nhiều thay đổi.

Người tỷ phú Sán Dìu trồng rừng ở Tràng Lương
Nhờ chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước trong chương trình trồng rừng và phát triển kinh tế xã hội ở các xã miền núi, trong vài năm trở lại đây, nhiều hộ gia đình người dân tộc xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều đã thoát khỏi cảnh đói nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, trong đó có tấm gương điển hình anh Diệp Văn Thủy, người dân tộc Sán Dìu.

Nghệ An mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn chính sách dân tộc cho cán bộ xã, thôn bản thuộc CT135
Để tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ xã, thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn, năm 2014, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số thuộc Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho hơn 1000 cán bộ là Chủ tịch, Trưởng thôn, bản ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.Về việc Triển khai thử nghiệm phần mềm báo cáo số liệu trực tuyến. Xem tại đây