Các tin khác

Cách giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Nông

Đến nay, Đắk Nông đã giải quyết xong vấn đề đất ở cho 518 hộ, với diện tích 14,8 ha, đạt 100% số hộ thật sự thiếu đất, bình quân mỗi hộ được hỗ trợ 400m2

Không để đồng bào thiếu đất

Nằm về phía cực Nam của Tây Nguyên, tỉnh Đắk Nông có số dân khoảng 431 nghìn người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm 34,5%, thu nhập chủ yếu  dựa vào sản xuất nông nghiệp.Đắk Nông có diện tích tự nhiên là 651 nghìn ha nhưng chỉ có 163 nghìn ha là đất nông nghiệp, 2.760 ha đất ở, còn lại là đất lâm nghiệp, đất chuyên dùng và đất chưa sử dụng. Trong khi đó, hơn 80% số dân trong tỉnh là nông dân, sản xuất nông nghiệp là chính, nên nhiều hộ thiếu đất ở, đất sản xuất, trong đó có không ít hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Không chỉ thiếu đất, ở vùng dân tộc thiểu số, phương thức canh tác lạc hậu, việc ứng dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế... vì vậy hiệu quả sản xuất thấp, đời sống của đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ đói nghèo cao, tình trạng du canh, du cư, phá rừng làm rẫy diễn biến phức tạp...

Là tỉnh thuần nông, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh là không để dân thiếu đất ở và đất sản xuất, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm hạn chế trình trạng du canh, du cư, phá rừng làm nương rẫy và ổn định tình hình trên địa bàn. Tỉnh thành lập ban chỉ đạo từ tỉnh đến huyện, xã. Ngoài ra, còn có sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và sự phối hợp của các ban, nghành, đoàn thể các cấp. Ở cấp xã, phường, thị trấn, thực hiện theo phương thức lấy hộ gia đình, thôn, buôn, bon làm cơ sở để bình xét công khai, dân chủ, niêm yết danh sách các hộ được thụ hưởng chính sách này tại trụ sở UBND xã, sau đó tập hợp rồi gửi lên huyện, tỉnh thẩm định và xây dựng đề án chung toàn tỉnh. Theo đề án chung của tỉnh, tổng số hộ có nhu cầu cấp đất ở là 721 hộ, với diện tích đất cần giải quyết là 18,6 ha. Về đất sản xuất, có 851 hộ có nhu cầu với diện tích là 328,2 ha, tổng kinh phí cần để thực hiện là 1.641,3 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quáy trình triển khai thực hiện, các địa phương đã phát hiện và loại khỏi danh sách 605 hộ đã có đất nhưng khai man hồ sơ và không thuộc diện được thụ hưởng chính sách này.

Đến nay, Đắk Nông đã giải quyết xong vấn đề đất ở cho 518 hộ, với diện tích 14,8 ha, đạt 100% số hộ thật sự thiếu đất, bình quân mỗi hộ được hỗ trợ 400m2.  Về đất sản xuất, đã giải quyết xong cho 449 hộ thiếu đất, với diện tích 185,8 ha, mức thấp nhất mỗi hộ là 0,5 ha đất nương rẫy, 0,25 ha đất lúa nước một vụ hoặc 0,15 ha đất lúa nước hai vụ. Một số địa phương khai hoang diện tích đất sình để trồng lúa nước như ở huyện Đắk Song, Đắk R'lấp, Krông Nô; một số huyện khác thu lại diện tích của các nông, lâm trường theo quyết định 146 và 57/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để cấp cho dân. Trên thực tế một số địa phương giữ đất còn nhiều nên đã cấp với diện tích nhiều hơn, nhằm tạo sự ổn định trong công tác sản xuất của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài việc giải quyết đất ở, đất sản xuất theo Chương trình 134 trước đó, thực hiện Quyết định 132 của Thủ tướng Chính phủ, Đắk Nông cũng đã giải quyết vấn đề đất ở cho 1.778 hộ đồng bào tại chỗ với diện tích 63, 85 ha, giải quyết vấn đề đất sản xuất cho 2.120 hộ, với diện tích 1.283,4 ha, với tổng kinh phí thực hơn 6.776 triệu đồng. Nhờ đó, hầu hết đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đến nay đều có đủ đất ở, đất sản xuất.

Để đồng bào định canh, định cư ổn định

Không chỉ dừng lại ở việc giải quyết đủ đất cho đồng bào, tỉnh còn gắn với nhiều chương trình khác để đồng bào thật sự được định canh, định cư. Cụ thể, đối với những hộ được cấp đất ở, sau đó đều được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở đất ở với mức hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ đối với đồng bào dân tộc thểu số tại chỗ, 5 triệu đồng/hộ đối với các dân tộc thiểu số khác. Nhiều trường hợp có điều kiện còn vận động thêm gia đình, dòng họ thêm kinh phí vào xây dựng nhà, với diện tích mỗi căn rộng từ 20 đến 32m2, chất lượng tương đối đảm bảo. Đối với đất sản xuất, Đắk Nông còn kết hợp triển khai nhiều chương trình khác như: Chương trình 135 (giai đoạn II), Chương trình trợ giá, trợ cước, Chương trình khuyến nông, khuyến lâm và một số chương trình khác để đầu tư xây dựng các công trình hồ đập thủy lợi, cấp không thu tiền các giống cây trồng có chất lượng cao như giống điều ghép, ngô lai, lúa lai, mít cao sản, tre lấy măng... Đồng thời, tổ chức các cuộc hội thảo, trình diễn mô hình khuyến nông, các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, giúp các hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện sử dụng các giống cây trồng mới, đảm bảo chất lượng, năng suất tiến tới sản xuất hàng hóa... Đến nay, trong tổng số diện tích đất đã cấp, các hộ dân đã trồng 42 ha cà phê, điều, 56 ha lúa nước. Số diện tích còn lại được trồng rau màu ngắn ngày như các loại đậu, sắn, ngô... Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã xóa bỏ phong tục du canh du cư, đổi mới tư duy sản xuất, đầu tư mở rộng sản xuất theo mô hình trang trại. Nhờ đó, số hộ nghèo giảm nhanh chóng. Năm 2004, số hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số của Đắk Nông chiếm 59%, đến cuối năm 2008 giảm còn 29%. Đắk Song được đánh giá là huyện thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc giải quyết vấn đề đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Nông đã mang lại hiệu quả thiết thực về nhiều mặt. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những công việc đòi hỏi tỉnh cần sớm giải quyết. Đó là một số diện tích đất sản xuất được khai hoang, chuyển đổi từ đất lâm nghiệp. Đây là những diện tích đất rừng nghèo kiệt, đồi dốc và nhiều sỏi đá, lại ở xa khu dân cư, đường sá đi lại khó khăn và trong quá trình khai hoang đã san ủi hết lớp đất mặt nên không sản xuất được. Bên cạnh đó, nhiều diện tích được khai hoang trồng lúa nước lại không có công trình hồ đập, thủy lợi, kênh dẫn nước... nên khi cấp đất nhiều hộ dân không nhận hoặc nhận rồi bỏ hoang, cho người khác thuê, mượn, thậm trí là bán lấy tiền... như ở các xã Đắk Win, Tân Thắng của huyện Cư Giứt; Đắk Ru, Nhân cơ của huyện Đắk R'Lấp; xã Đắk R'la huyện Đắk Min và một số xã của huyện Krông Nô. UBND tỉnh sớm chỉ đạo các huyện, thị xã tiếp tục rà soát những hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở, đất sản xuất để giải quyết. Đối với các hộ thiếu đất ở thì cấp đủ đất ở gắn liền với việc hỗ trợ đồng bào làm nhà ở. Với những hộ thiếu đất sản xuất, các huyện còn quỹ đất tiếp tục khai hoang để có đất cho đồng bào sản xuất, gắn với việc hỗ trợ hiệu quả sử dụng đất. Địa phương không còn quỹ đất sản xuất thì hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, hỗ trợ chăn nuôi, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, giao khoán quản lý, bảo vệ rừng... để đồng bào thật sự được định cư, định canh ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất và đời sống.

Theo Chuyên đề Dân tộc và Miền núi - TTXVN

[TT: L.X.T]

In ấn  Quay lại
Các tin khác:
  • Bảo Lạc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản - (14/11)
  • Quảng Ngãi: 438 học sinh nghèo hiếu học nhận học bổng từ Quỹ vì người nghèo - (13/11)
  • Xã Triệu Thuận: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới - (13/11)
  • Mai Sơn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở cho các bản đặc biệt khó khăn - (13/11)
  • Năm 2012 giảm thêm được 10 xã nghèo - (08/11)
  • Trao đổi kinh nghiệm triển khai chương trình 135 - (08/11)
  • Sử dụng, quản lý hiệu quả nguồn vốn Chính phủ - (08/11)
  • Pác Nặm huy động nhiều nguồn lực để xóa đói, giảm nghèo - (08/11)