Trà Lĩnh đẩy mạnh công tác giảm nghèo
Bắc Kạn gắn giảm nghèo bền vững với xây dựng nông thôn mới
Hướng thoát nghèo bền vững ở Sính Phình
Xây dựng bộ tài liệu “Tiếp cận nhân học trong công tác dân tộc ở Việt Nam”
Đăk Nông đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo
Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn thăm và làm việc tại huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
Đòn bẩy giúp Đakrông thoát nghèo
Hiệu quả chương trình 135 ở Trung Sơn
Xã Quang Trung nỗ lực xóa đói giảm nghèo
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến tiếp và làm việc với ông AChim Fock, Quyền Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Trà Lĩnh đẩy mạnh công tác giảm nghèo
Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển KT - XH của địa phương, cấp ủy, chính quyền huyện Trà Lĩnh đã huy động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, xã nghèo trên địa bàn, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo nhanh, bền vững.

Hiệu quả chương trình 135 ở Trung Sơn
Trung Sơn là một xã thuộc vùng 135, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua nhiều chương trình dự án hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, đời sống của người dân và diện mạo của xã đã có nhiều khởi sắc.

Thực hiện Chương trình 135 – Nâng cao năng lực cán bộ cấp xã
Một trong những nguyên tắc, đồng thời cũng là cam kết của Chính phủ nước ta đối với các nhà tài trợ cho Chương trình 135 giai đoạn III là phải tăng cường trao quyền cho người dân. Các xã được hưởng hỗ trợ đồng thời phải là chủ đầu tư các công trình, dự án của Chương trình 135 giai đoạn III. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều xã hiện nay vẫn “loay hoay” với việc làm chủ đầu tư các công trình. Vậy, làm thế nào để giải quyết vấn đề này?