Đầu tư nước sạch cho đồng bào dân tộc ở Đakrông
Hộ Khmer ở xã Trà Côn nỗ lực thoát nghèo
Mường Khương chung sức xây dựng nông thôn mới
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận ký ban hành Quyết định thanh tra việc thực hiện Chương trình 135 tại UBND huyện Đức Linh
Tăng cường truyền thông trên Trang tin Điện tử 135 dự án "Hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình" năm 2015
Xây dựng kế hoạch tập huấn phần mềm báo cáo số liệu Chương trình 135
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử cùng Đoàn công tác thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh
Đạ Tẻh tích cực chăm lo đời sống đồng bào dân tộc
Họp cho ý kiến về quy định mức hỗ trợ của dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135
Những nỗ lực trong công tác xóa đói, giảm nghèo ở Krông Buk

Xây dựng kế hoạch tập huấn phần mềm báo cáo số liệu Chương trình 135
Sáng ngày 24/4, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Trung tâm Thông tin (TTTT) đã làm việc với Văn phòng Điều phối Chương trình 135 (VP135) về kế hoạch tập huấn phần mềm báo cáo số liệu Chương trình 135. Đồng chí Võ Văn Bảy, Chánh VP135 và đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc TTTT đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có các đồng chí lãnh đạo VP 135, Lãnh đạo TTTT và một số cán bộ chủ chốt thuộc Trung tâm Thông tin cùng toàn thể cán bộ, chuyên viên VP135.

Đầu tư nước sạch cho đồng bào dân tộc ở Đakrông
Nhằm giúp đồng bào nghèo và cận nghèo ở vùng núi thoát nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống, ngày 20/5/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 755/QĐ-TTg phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Với mức hỗ trợ bình quân 1,3 triệu đồng/hộ để xây dựng bể chứa nước, đào giếng hoặc tự tạo nguồn nước sinh hoạt, chính sách này đã mang lại lợi ích thiết thực cho đồng bào dân tộc nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn ở vùng núi Quảng Trị, nhất là tại huyện Đakrông.

Hộ Khmer ở xã Trà Côn nỗ lực thoát nghèo
Mấy năm gần đây, đời sống của bà con dân tộc Khmer xã Trà Côn (Trà Ôn) không ngừng phát triển. Từ các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương cùng với ý chí quyết tâm nỗ lực vươn lên, nhiều hộ đã vượt khó thoát nghèo, vươn lên khá giàu, từng bước ổn định cuộc sống.

Nghệ An mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn chính sách dân tộc cho cán bộ xã, thôn bản thuộc CT135
Để tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ xã, thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn, năm 2014, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số thuộc Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho hơn 1000 cán bộ là Chủ tịch, Trưởng thôn, bản ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.Về việc Triển khai thử nghiệm phần mềm báo cáo số liệu trực tuyến. Xem tại đây