Khi nguồn vốn được đầu tư hiệu quả
Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc, miền núi
Nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững
Xây dựng tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020
Huyện biên giới Quế Phong nỗ lực thoát nghèo
Phát huy nội lực giảm nghèo
Xây dựng nông thôn mới ở vùng biên Sơn La
Giảm nghèo nhanh nhờ "3 cây + 2 con"
Xã Cam An về đích xây dựng nông thôn mới
Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc, miền núi

Xây dựng tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020
Sáng ngày 9/8, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải chủ trì Hội thảo góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK), xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020. Dự Hội thảo có đại diện các Bộ, ngành Trung ương; thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự thảo Quyết định; đại diện một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT

Nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững
Những năm gần đây, công tác giảm nghèo ở Sóc Trăng đạt được những kết quả khá tích cực. Tỉnh đã chủ động lồng ghép và thực hiện tốt các chính sách, nhờ đó, số hộ nghèo đã giảm bình quân từ 2 - 3%/năm; trong đó, hộ đồng bào Khmer nghèo giảm trên 3%/năm.

Khi nguồn vốn được đầu tư hiệu quả
Là một trong những huyện nghèo, đặc biệt khó khăn của cả nước, những năm gần đây Điện Biên Đông (Điện Biên) được hưởng khá nhiều chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, nhất là Chương trình 135. Với mục tiêu cung cấp kịp thời nguồn vốn cho đối tượng thụ hưởng, triệt để khai thác những lợi thế, tiềm năng của địa phương, tạo thay đổi tư duy sản xuất, từ nguồn vốn này, Điện Biên Đông đã có nhiều hướng phát triển mới, góp phần thoát nghèo bền vững cho đồng bào người dân tộc thiểu số.

Thực hiện Chương trình 135 – Nâng cao năng lực cán bộ cấp xã
Một trong những nguyên tắc, đồng thời cũng là cam kết của Chính phủ nước ta đối với các nhà tài trợ cho Chương trình 135 giai đoạn III là phải tăng cường trao quyền cho người dân. Các xã được hưởng hỗ trợ đồng thời phải là chủ đầu tư các công trình, dự án của Chương trình 135 giai đoạn III. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều xã hiện nay vẫn “loay hoay” với việc làm chủ đầu tư các công trình. Vậy, làm thế nào để giải quyết vấn đề này?

mobil porno