Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình 135 cho cán bô cơ sở
Gần 290 tỷ đồng hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi Tuyên Quang
Tập huấn công tác giảm nghèo năm 2017 tại An Giang
Cao Bằng: Trồng cây thanh long xóa nghèo
Yên Bái: 97% số hộ dân hưởng lợi từ dự án giảm nghèo
TS Colman Ross và những trăn trở về xóa nghèo ở Việt Nam
Trà Vinh lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội lồng ghép giảm nghèo và thích ứng biến đổi khí hậu
Tọa đàm “Hiệu quả của tín dụng chính sách với công tác xóa đói giảm nghèo bền vững”
Thiên tai, thời tiết khắc nghiệt làm tăng nguy cơ tái nghèo
Bạc Liêu: Giảm nghèo bền vững từ mô hình đỡ đầu hộ nghèo

Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình 135 cho cán bô cơ sở
Trong các ngày 21-22 và 24/11/2017 Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long phối hợp với UBND thị xã Bình Minh, Trà Ôn và Tam Bình tổ chức tập huấn cho 300 đại biểu là cán bộ cơ sở, người có uy tín và Ban Giám sát cộng đồng các xã, ấp hưởng Chương trình 135 năm.

Tỉnh Cao Bằng: Hơn 347 tỷ đồng thực hiện các dự án giảm nghèo
Năm 2017, toàn tỉnh được giao 347 tỷ 266 triệu đồng để thực hiện các dự án giảm nghèo, gồm các dự án thuộc các chương trình 30a, 135, mô hình giảm nghèo bền vững, truyền thông giảm nghèo và thông tin.

Triển khai các dự án “Xây dựng mô hình giảm nghèo đa dạng sinh kế để nhân rộng mô hình trên địa bàn các xã, thôn thuộc Chương trình 135, tại tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Bắc Giang”
Trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 8/2017, tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc đã tiến hành, khảo sát, chọn hộ và tổ chức các lớp tập huấn cho các hộ dân tham gia mô hình trồng bưởi Diễn hữu cơ trong khuôn khổ chương trình “Xây dựng mô hình giảm nghèo đa dạng sinh kế để nhân rộng mô hình trên địa bàn các xã, thôn thuộc Chương trình 135: Xây dựng mô hình trồng bưởi hữu cơ, tại tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Bắc Giang”. Dự án do TS. Nguyễn Hồng Vĩ, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc làm Chủ trì nhiệm vụ với 11 dự án được triển khai tại 3 xã Minh Thanh, Đông Thọ (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), xã Canh Nậu (huyện ...