Xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số
Đắk Lắk: Huyện Krông Pắc giảm 3-4% số hộ nghèo
Đồng bào Vân Kiều, Pa Cô thoát nghèo từ cây sắn
Huyện Hòa An triển khai hiệu quả Chương trình 135
Họp Hội đồng Thẩm định Phương án thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số
Hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc tại địa bàn khu vực biên giới phía Bắc
Hoàn thiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số
Câu chuyện giảm nghèo ở Nam Giang
Đa Phước, những bước đi xóa nghèo
Tín dụng chính sách với cuộc chiến chống đói nghèo ở Kỳ Sơn

Xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số
Sáng ngày 28/8, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan đã có buổi làm việc với Nhóm tư vấn trong nước của Liên Hiệp quốc (LHQ) về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS). Tham dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Chính sách Dân tộc, Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Văn phòng Ủy ban.

Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận thanh tra thực hiện Chương trình 135 tại huyện Đức Linh
Thực hiện chương trình công tác thanh, kiểm tra năm 2015 và Quyết định số 166/QĐ-BDT ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận. Từ ngày 12/5 đến ngày 25/5/2015, Thanh tra Ban Dân tộc đã tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện Chương trình 135 của Chính phủ; hạng mục: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Đức Linh.

Đắk Lắk: Huyện Krông Pắc giảm 3-4% số hộ nghèo
Theo số liệu của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo, trong giai đoạn 2011 - 2015, huyện Krông Pắc đã giảm được 3 - 4% số hộ nghèo. Cụ thể trong năm 2011, toàn huyện có 10.522 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 23,62%), đến nay giảm còn 4.716 hộ (tỷ lệ 10,15%). Như vậy trong 5 năm qua, toàn huyện đã giảm được 5.806 hộ nghèo, bình quân mỗi năm giảm 1.161 hộ. Trong giai đoạn 2016 – 2020, huyện đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm từ 2-3%.

Nghệ An: Tập huấn “Chính sách dân tộc năm 2015 ” cho cán bộ xã đặc biệt khó khăn, trưởng thôn, bản đặc biệt khó khăn năm 2015
Hôm nay, ngày 3/8/2015 tại Nhà khách Nghệ An, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ phát triển vùng DTTS Nghệ An bắt đầu khai giảng lớp tập huấn “ Chính sách dân tộc năm 2015 ” cho các học viên là Chủ tịch ( hoặc phó chủ tịch ) các xã đặc biệt khóa khăn, xã khu vực I, II ; Trưởng ( hoặc phó ) các thôn, bản đặc biệt khó khăn đến từ 12 huyện bao gồm : Lớp 1 - Huyện Quế Phong ( ngày 3,4,5 tháng 8 năm 2015 ); Lớp 2 - Quỳ Châu ( ngày 4,5,6 tháng 8 ); Lớp 3 - Quỳ Hợp ( ngày 5,6,7 tháng 8 ); Lớp 4 – Huyện Kỳ Sơn ( ngày 10,11,12 tháng 8 ); Lớp 5 – Huyện Tương Dương ( ngày 11,12,13 tháng 8 ); Lớp 6 – Huyện Tân Kỳ ( ngày 12,13,14 ...Về việc Triển khai thử nghiệm phần mềm báo cáo số liệu trực tuyến. Xem tại đây