Khảo sát việc thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số tại tỉnh Hòa Bình
Tiếp tục tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc vùng dân tộc, miền núi
Để người DTTS tiếp cận nguồn vốn 135 cần tháo gỡ “nút thắt”
Cà Mau nỗ lực hỗ trợ đồng bào Khmer xóa nghèo
Hướng đi đúng giúp giảm nghèo bền vững
Những khó khăn trong việc xây dựng nông thôn mới ở Đà Bắc
Lào Cai thực hiện Chương trình 135 và một số chính sách dân tộc
Những vấn đề đặt ra hậu công tác tái định cư thủy điện
Ổn định đời sống cho đồng bào
Yên Bái thực hiện tốt Nghị quyết 30a giúp giảm nghèo nhanh và bền vững

Khảo sát việc thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số tại tỉnh Hòa Bình
Sáng ngày 8/10, tại tỉnh Hòa Bình, Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc (UBDT) do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình để khảo sát việc thu thập thông tin về thực trạng kinh tế- xã hội của 53 dân tộc thiểu số. Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT: Vụ Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Thông tin, Viện Dân tộc, Trường Cán bộ Dân tộc. Về phía Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Hòa Bình.

Lào Cai thực hiện Chương trình 135 và một số chính sách dân tộc
Thực hiện Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành kế hoạch kiểm tra chính sách, chiến lược, quy hoạc, kế hoạch của UBND tỉnh năm 2015. Trong các ngày 15 và 16 tháng 9 năm 2015 Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì cùng các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Nông nghiệp và PTNT tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chương trình 135 và một số chính sách dân tộc tại huyện Văn Bàn, Đoàn kiểm tra do đồng chí Mã Én Hằng, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm Trưởng Đoàn.

Cà Mau nỗ lực hỗ trợ đồng bào Khmer xóa nghèo
Trong 5 năm vừa qua, cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Cà Mau đã luôn quan tâm, nỗ lực thực hiện công tác chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), đặc biệt là đồng bào Khmer. Các chương trình, dự án hỗ trợ của Trung ương và các chính sách chăm lo, hỗ trợ của địa phương đã giúp cho đồng bào Khmer bước đầu vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống…

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tổ chức lớp Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2012 – 2015
"Được sự hỗ trợ của Dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP tỉnh Bắc Kạn, ngày 10/8/2015 Ban Dân tộc đã phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã của 09 xã đặc biệt khó khăn thuộc các huyện: Chợ Mới, Chợ Đồn, Ba Bể, Pác Nặm, Ngân Sơn và Bạch Thông được Chính phủ Ai Len hỗ trợ vốn đầu tư cơ sở hạ tầng"


 Tổng kết, đánh giá Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015 xem chi tiết