Hỗ trợ đời sống

Thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II ở Thái Nguyên: Xã làm chủ đầu tư, dân có việc làm

Thái Nguyên có 44 xã và 53 xóm thuộc xã khu vực II được thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn II. Từ năm 2006 đến nay, tỉnh Thái Nguyên thực hiện khá tốt các hợp phần của Chương trình, góp phần cải thiện nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc, từng bước rút gắn khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng dân cư trong tỉnh, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các xã, xóm 135 xuống còn 30%.

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giai đoạn 2006-2010 kế hoạch giao 201.000 tỷ đồng, tỉnh Thái Nguyên xây dựng trên 300 công trình. Trong đó, có 116 công trình giao thông, 27 công trình thủy lợi, 7 công trình điện, 93 trường học, 5 chợ, 31 nhà văn hóa và 11 trạm y tế. Việc giao cho 100% xã làm chủ đầu tư đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong các khâu quy hoạch, lựa chọn các công trình, giám sát công trình đảm bảo dân chủ, công khai rộng rãi tới nhân dân. Việc lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đầu tư, triển khai thực hiện, lựa chọn nhà thầu, giám sát thi công, nghiệm thu công trình, bàn giao công trình, quản lý, sử dụng, duy tu bảo dưỡng công trình theo đúng quy định hiện hành. Các công trình có sự tham gia của nhân dân, đóng góp một phần công sức, tiền và đất đai phục vụ xây dựng. Các công trình cơ bản được đảm bảo quy mô thiết kế, chất lượng, phát huy tác dụng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân địa phương.

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất được giao 46,5 tỷ đồng, với 24.447 hộ được thụ hưởng. Dự án gồm các nội dung: tập huấn, tham quan xây dựng mô hình; hỗ trợ giống lúa, ngô, chè cành, tre lấy măng, gấc lai xuất khẩu, trám ghép… giống trâu, bò sinh sản, bò đực laisin, lợn nái, gia cầm; hỗ trợ mua máy móc phục vụ sản xuất, máy chế biến như máy tẽ ngô, máy vò chè, máy sao chè, máy xay xát... Dự án đã góp phần làm tăng năng lực sản xuất, tăng năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi... và tăng thu nhập cho nhân dân.

Với vốn kế hoạch giao trên 13,5 tỷ đồng, đến nay Dự án đào tạo cán bộ cơ sở và cộng đồng đã đào tạo, tập huấn cho 41.305 lượt người. Trong đó, tập trung ngắn hạn 76 lớp với sự tham gia của 4907 người; bồi dưỡng tại chỗ 563 lớp cho 35.627 người; dạy nghề 27 lớp cho 771 người. Qua đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở được nâng lên một bước về kiến thức quản lý Nhà nước. Người dân được bổ sung kiến thức mới về kỹ thuật thâm canh cây trồng, vật nuôi, làm thay đổi nhận thức và tập quán sản xuất cũ...

Chính sách hỗ trợ học sinh con hộ nghèo; hỗ trợ làm nhà vệ sinh, di chuyển chuồng trại gia súc; hỗ trợ hoạt động văn hóa và trợ giúp pháp lý được thực hiện đúng quy định, danh sách người thụ hưởng chính sách được bình xét từ các xóm, bản, đảm bảo công khai, dân chủ.

Chương trình 135 là một trong những chính sách lớn, quan trọng và đa mục tiêu của Đảng và Nhà nước nhằm hỗ trợ đồng bào các dân tộc ở miền núi, vùng cao khó khăn vươn lên thoát nghèo, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về kinh tế-xã hội giữa miền núi với đồng bằng. Thực hiện Chương trình 135, tỉnh Thái Nguyên có sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân ở vùng thụ hưởng chính sách và đạt được hiệu quả, cơ sở hạ tầng được thay đổi, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển; bộ mặt nông thôn miền núi, vùng cao có nhiều đổi thay rõ rệt; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện đáng kể; năng lực cán bộ ở cơ sở và nhận thức của nhân dân được nâng lên về nhiều mặt…

Để các chương trình mục tiêu quốc gia nói chung, CT 135 nói riêng phát huy hiệu quả, tỉnh Thái Nguyên cần khắc phục hạn chế như: việc triển khai kế hoạch và các văn bản hướng dẫn thực hiện có việc, có nơi chưa kịp thời; công tác khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát các công trình cần được quan tâm hơn để đảm bảo chất lượng, hiệu quả; việc hỗ trợ sản xuất cần phải sát với nhu cầu thực tế của địa phương và từng hộ, cần tích cực lồng ghép nguồn vốn, nâng cao quy mô, hiệu quả công trình...

Minh Phúc

In ấn  Quay lại
Các tin khác:
 • Sơn La xóa nhà tạm cho gần 23.800 hộ dân tộc thiểu số - (16/11)
 • Trên 143.000 lượt HSSV được vay vốn theo QĐ 157 của Chính phủ - (15/11)
 • Hướng thoát nghèo ở huyện miền núi Bác Ái - (13/11)
 • Cao Bằng: Hỗ trợ 3 tỷ 400 triệu đồng đào tạo nghề và đời sống cho lao động nông thôn - (08/11)
 • ĐH Vinh: 560 tân sinh viên dân tộc thiểu số, huyện nghèo nhập học - (08/11)
 • Thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo ở xã Cốc Đán - (08/11)
 • Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo - (01/11)
 • Hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số học nghề - (31/10)
  • adv
  • adv