Điện lưới quốc gia về vùng sâu, vùng xa Bắc Cạn
Điện lưới thay đổi diện mạo vùng sâu, vùng xa
Đưa cây chè vào khu tái định cư thủy điện Bản Vẽ
Kết quả thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến tháng 3 năm 2015
Đổi thay ở Cư Pơng
Lũng Lạn vươn lên từ gian khó
Vốn cho xóa đói giảm nghèo còn khó khăn
Cuộc sống mới của người Co mang họ Bác Hồ
Ea Ly, vùng đất hứa
Xã Ia Krăi vươn lên thoát nghèo

Đoàn đại biểu Ủy ban Tài chính Công, Quốc hội Ai Len thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị
Từ ngày 09 đến ngày 10/3/2015, ông John Deasy, Phó Chủ tịch Ủy ban Tài chính Công, Quốc hội Ai Len đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Ủy ban Tài chính Công, Quốc hội Ai Len thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) nhằm đánh giá trách nhiệm giải trình và hiệu quả chương trình viện trợ của Irish Aid.

Điện lưới quốc gia về vùng sâu, vùng xa Bắc Cạn
Công ty Điện lực Bắc Cạn đang khẩn trương tổ chức thực hiện dự án đưa điện lưới quốc gia về vùng sâu, vùng xa, nơi có đồng bào dân tộc thiểu số cư trú trên địa bàn tỉnh. Có điện, đồng bào dân tộc Mông, Dao, Tày...càng cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước.

Điện lưới thay đổi diện mạo vùng sâu, vùng xa
Tỉnh Tuyên Quang đã có trên 200.000 hộ 100% số thôn được sử dụng điện lưới Quốc gia. Ðiện về không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, mà còn làm thay đổi cuộc sống của hàng nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Nghệ An mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn chính sách dân tộc cho cán bộ xã, thôn bản thuộc CT135
Để tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ xã, thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn, năm 2014, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số thuộc Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho hơn 1000 cán bộ là Chủ tịch, Trưởng thôn, bản ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.Về việc Triển khai thử nghiệm phần mềm báo cáo số liệu trực tuyến. Xem tại đây