FileID=1362

Phú Thọ: 6.200 tỷ đồng đầu tư cho công tác giảm nghèo Xem thêm

FileID=1361

Hà Tiên: Nhiều chính sách chăm lo cho đồng bào KhmerXem thêm

FileID=1358

Chăm lo đời sống đồng bào huyện Phú LươngXem thêm

FileID=1356

BDT tỉnh Trà Vinh kiểm tra tiến độ thực hiện CT135 năm 2014 và nguồn hỗ trợ của CP Ailen năm 2013Xem thêm

FileID=1352

Chính phủ đặt mục tiêu giảm hộ nghèo xuống còn 5% vào năm 2015Xem thêm

Tin giảm nghèo

Hòa Bình: Nỗ lực thực hiện tiêu chí hộ nghèo

Hòa Bình: Nỗ lực thực hiện tiêu chí hộ nghèo

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo bình quân khu vực nông thôn toàn tỉnh Hòa Bình...
Xem tất cả
  • adv
  • adv