FileID=1477

Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị tập huấn Chương trình 135 năm 2014Xem thêm

FileID=1442

Chương trình giảm nghèo bền vững 2016-2020: Sẽ có những thay đổi mang tính bước ngoặtXem thêm

FileID=1432

Tập trung xóa đói, giảm nghèo tại ba vùng chiến lượcXem thêm

FileID=1421

Giảm "cho không" - Hỗ trợ sinh kế trực tiếp cho đồng bào dân tộcXem thêm

FileID=1411

Ủy ban Dân tộc trao đổi kinh nghiệm thực hiện chính sách dân tộc với Đoàn cán bộ cao cấp MyanmarXem thêm

Tin giảm nghèo

Xã Lỗ Sơn: Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Xã Lỗ Sơn: Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Là xã vùng sâu của huyện Tân Lạc, Lỗ Sơn còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia...
Xem tất cả
  • adv
  • adv