FileID=1286

Phê duyệt danh mục Dự án “Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa tỉnh Hà Giang”Xem thêm

FileID=1285

"Vào cuộc" để tạo động lực phát triển đời sống đồng bào các dân tộcXem thêm

FileID=1279

Chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững (30A): Cần rót vốn đúng đối tượng và nhu cầuXem thêm

FileID=1277

Nhiều chính sách mới đã góp phần thúc đẩy sự phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu sốXem thêm

FileID=1283

Nâng cao năng lực giảm nghèo khu vực miền Trung – Tây NguyênXem thêm

Tin giảm nghèo

Thêm nguồn lực mới giảm nghèo cho vùng Tây Nguyên

Công tác “xoá đói - giảm nghèo” ở vùng Tây Nguyên được coi là quyết sách quan trọng hàng đầu, nhằm thúc đẩy...
Xem tất cả
  • adv
  • adv