Chính phủ có nhiều nỗ lực phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số, miền núi
Hướng tới thế giới không còn nạn đói vào năm 2030
Tập trung nguồn lực hỗ trợ đồng bào miền núi, vùng khó khăn
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị Biểu dương huyện, xã, hộ gia đình vươn lên thoát nghèo giai đoạn 2016- 2020
Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng thuộc Chương trình 135
Bạc Liêu: Triển khai thực hiện Chương trình 135 cho 10 xã, 41 ấp
Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2018
Các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên được đầu tư trên 718,11 tỷ đồng từ Chương trình 135
Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng tiếp Đoàn tham quan học tập kinh nghiệm thực hiện Chương trình 135 của Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu
Kiểm tra, nghiệm thu thực hiện Dự án Xây dựng mô hình giảm nghèo, đa dạng sinh kế, nhân rộng mô hình trên địa bàn các xã, thôn, bản thuộc Chương trình 135

Chính phủ có nhiều nỗ lực phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số, miền núi
Trong 3 năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã có nhiều nỗ lực để triển khai các nghị quyết của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS, MN).

Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng thuộc Chương trình 135
Trong 3 ngày (từ ngày 26 đến 28/9) tại huyện Thuận Châu, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Công ty cổ phần Pro Phương Nam tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng thuộc Chương trình 135 cho hơn 100 học viên là bí thư, phó bí thư; trưởng bản, phó trưởng bản; các đoàn thể bản; người có uy tín ở các xã, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.