UBTVQH thảo luận về khoản vốn viện trợ không hoàn lại của Ireland cho Chương trình 135
Chia sẻ Kế hoạch đánh giá giữa kỳ Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020
Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình 135 khu vực phía Bắc
Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng cơ chế đặc thù trong xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135
Xây dựng tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020
Danh sách các huyện nghèo, thoát nghèo 2018 - 2020
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến làm việc với ông Ousmne Dione - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Giảm nghèo vùng DTTS: Giải quyết theo các chỉ số của chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều còn nhiều khó khăn và thách thức
Khởi nghiệp vùng dân tộc thiểu số: Còn nhiều khó khăn trong tiếp cận chính sách
Thoát nghèo, trở thành tỷ phú nhờ mô hình trồng cây Cà gai leo

Giảm nghèo đa chiều vùng dân tộc thiểu số: Đóng góp đáng kể của Chương trình 135
Những đổi mới trong chính sách giảm nghèo của Việt Nam những năm gần đây bước đầu đã tạo ra những chuyển biến căn bản để hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các tỉnh phía Bắc giảm còn 13,12% (giảm 5,36% so với cuối năm 2015), tỷ lệ cận nghèo là 9,24% (tăng 0,42% so với cuối năm 2015).