Tập trung nguồn lực cho chính sách dân tộc
Bình Thuận: bứt phá trong xây dựng nông thôn mới ở Đức Linh
Cơ hội giảm nghèo cho các huyện khó khăn
Đất cằn cho quả ngọt
Huyện Trà Cú có hơn 80% số hộ Khmer thoát nghèo
Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số biết làm giàu
Khai mạc Hội thảo kỹ thuật về báo cáo tổng hợp số liệu Chương trình 135
Đà Bắc thực hiện tốt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 135
Hiệu quả chương trình 135 ở Yên Sơn
Quảng Nam: Kinh tế - xã hội 9 huyện miền núi 6 tháng đầu năm

Đại hội Chi bộ Văn phòng điều phối Chương trình 135 nhiệm kỳ 2015 - 2017
Sáng ngày 23/6/2015, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Văn phòng điều phối Chương trình 135 đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Tham dự Đại hội có đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đồng chí Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đại diện Chi ủy Chi bộ một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng điều phối Chương trình 135.

Cơ hội giảm nghèo cho các huyện khó khăn
Từ khi triển khai đề án Phát triển kinh tế xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2013 - 2017 (theo Nghị quyết 30a của Chính phủ), số hộ nghèo tại 2 huyện miền núi Sông Hinh và Đồng Xuân giảm từ gần 44% năm 2013 xuống còn hơn 35% năm 2014. Mục tiêu đến cuối năm 2015, hai địa phương này giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân từ 4% đến 5%.

Bình Thuận: bứt phá trong xây dựng nông thôn mới ở Đức Linh
Ở Bình Thuận, huyện Đức Linh là một địa phương dẫn đầu trong xây dựng nông thôn mới khi cùng lúc có 3 xã đạt chuẩn gồm: Đức Hạnh, Mê Pu và Sùng Nhơn.

Nghệ An mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn chính sách dân tộc cho cán bộ xã, thôn bản thuộc CT135
Để tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ xã, thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn, năm 2014, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số thuộc Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho hơn 1000 cán bộ là Chủ tịch, Trưởng thôn, bản ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.Về việc Triển khai thử nghiệm phần mềm báo cáo số liệu trực tuyến. Xem tại đây