FileID=1432

Tập trung xóa đói, giảm nghèo tại ba vùng chiến lượcXem thêm

FileID=1421

Giảm "cho không" - Hỗ trợ sinh kế trực tiếp cho đồng bào dân tộcXem thêm

FileID=1411

Ủy ban Dân tộc trao đổi kinh nghiệm thực hiện chính sách dân tộc với Đoàn cán bộ cao cấp MyanmarXem thêm

FileID=1404

Ứng 210 tỷ đồng cho 6 địa phương xây dựng NTMXem thêm

FileID=1398

Lai Châu giảm nghèo nhanh ở các huyện khó khănXem thêm

Hoạt động của địa phương

Tiền Giang đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng xây dựng NTM

Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Phó trưởng ban Chuyên trách Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Tiền Giang, cho biết: Tổng nguồn lực xây dựng NTM...
Xem tất cả
  • adv
  • adv