Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử cùng Đoàn công tác thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh
Đạ Tẻh tích cực chăm lo đời sống đồng bào dân tộc
Họp cho ý kiến về quy định mức hỗ trợ của dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135
Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình đường giao thông xóm đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Hòa Bình
Những nỗ lực trong công tác xóa đói, giảm nghèo ở Krông Buk
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Sơn Phước Hoan làm việc với Cơ quan Viện trợ Ai Len
Ðồng bào các dân tộc ở Ðác Nông được hỗ trợ lãi suất
Ổn định cuộc sống đồng bào Pú Hao
Thoát nghèo nhờ dám nghĩ, dám làm
Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long: Hội nghị triển khai chương trình 135 giai đoạn III, sơ kết quý I và triển khai chương trình quý II năm 2015 về công tác dân tộc

Đạ Tẻh tích cực chăm lo đời sống đồng bào dân tộc
Ở huyện Đạ Tẻh, dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 23,96%, trong đó đồng bào gốc Tây Nguyên chiếm 5,87%. Là địa bàn vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, cấp ủy và chính quyền địa phương Đạ Tẻh rất quan tâm đến đời sống đồng bào DTTS bản địa Tây Nguyên. Năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo DTTS Tây Nguyên là 25% (giảm 21,58% so với năm 2009); năm 2014 còn 19,46% (giảm 5,54% so với năm 2013).

Nghệ An mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn chính sách dân tộc cho cán bộ xã, thôn bản thuộc CT135
Để tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ xã, thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn, năm 2014, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số thuộc Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho hơn 1000 cán bộ là Chủ tịch, Trưởng thôn, bản ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.Về việc Triển khai thử nghiệm phần mềm báo cáo số liệu trực tuyến. Xem tại đây