Long An giảm nghèo bền vững
Tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135
Chương trình 135 làm thay đổi nhanh diện mạo vùng dân tộc thiểu số
Chương trình 135 - Dấu ấn 20 năm đồng hành với đồng bào DTTS và vùng KT-XH đặc biệt khó khăn
Giao lưu trực tuyến “Để chính sách giảm nghèo đi vào cuộc sống”
Công bố báo cáo nghèo đa chiều ở Việt Nam
Hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm mỗi năm trên 3%
Nỗ lực giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số Tây Nguyên
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến tiếp đoàn Bộ Ngoại giao và Thương mại Ai Len sang thăm Việt Nam
Xã nghèo Bình An khởi sắc nhờ nguồn vốn Chương trình 135

Chương trình 135 làm thay đổi nhanh diện mạo vùng dân tộc thiểu số
Năm 2018 đánh dấu tròn 20 năm thực hiện Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) miền núi và vùng sâu, vùng xa (gọi tắt là Chương trình 135). Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông khẳng định: “Sau 20 năm thực hiện, Chương trình 135 đã đạt được những thành tựu vô cùng lớn lao.

Long An giảm nghèo bền vững
Theo Sở LĐTB-XH tỉnh Long An, từ năm 2016 đến nay, để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ), tỉnh đã tích cực đẩy mạnh triển khai áp dụng các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo để tạo điều kiện cho hộ nghèo trong tỉnh ổn định đời sống, phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo.

ankara escort
kurtkoy escort